Riintegrimi
Riintegrimi Letër nga një i kthyer
CC4Women
CC4Women Mirë se vini në Shtëpin Këshilluese për Gra
721 Villages
721 Villages Emri i projektit "721 Villages" rrjedh nga fakti se Kosova ka 721 fshatra
I Love Balkan
I Love Balkan Mirësevini në botën e grave të guximshme, Rreth nesh:BWA – (Balkan Women Association) - Moto unanime - I BalkanSË BASHKU nën një ombrellë udhëheqës të organizatave të grave nga Kosova, Serbia, Mali i
19 Vite pune të suksesshme
 
 
 
Rezultatet flasin më shumë se fjalët
 
Në tre vitet e fundit kemi punuar me:
2021 - 1018 përfitues
2022 - 1399 përfitues
 2023 - 1571 përfitues 
nga 2005 deri 2024 Projekte të implementuara në partneritet me:
USAID-SDC-IOM-ADA-EBRD-GIZ-KOSME-YEP
KUSA-CIMIC/KFOR-KOSVET-AED-WOMINNOVATION
Ministria e Punës dhe Mirqenies Sociale
Minist e  Kulturës Rinisë dhe Sportit 
Minstria e Tregtisë dhe Industrisë
Oda Ekonomike e Kosovës / WBF 
Komuna e Prishtinës / Komuna e Podujevës
Ambasda Sllovake - Slovak Aid / RYCO / UNDP 
Agjencia për barazi gjinore - Zyra e Kryeministrit 
Ministria për Kthim dhe Komunitet - Zyra e Kryeministrit 
Zyra për Çështje te Komuniteteve - Zyra e Kryeministrit 
UNMIK / EAC Oda Sllovene e Bizneseve  
6908 Persona të përfshirë përmes projekteve të ndryshme
Mbështetur nga konsulentë, ekspertë, trajnerë, mentorë, vullnetarë dhe njerëz me vullnet të mirë
(Faleminderit shumë të gjithëve)
OJQ Lady
OJQ Lady OJQ-ja Lady siguron një grup unik kompetencash bazuar në përvojën e kombinuar shumëvjeçare të ofrimit të shërbimeve të ndryshme për të mbështetur zhvillimin ekonomik në Kosovë
Women Book
Women Book 60 inspiring stories of women from the Western Balkans
Kujtesë
Kujtesë Falenderimi është çelësi i suksesit
Me Secretary Hillary Clinton
Me Secretary Hillary Clinton Ishte një nder i veçantë
Letër falenderimi
Letër falenderimi Letër motivimi
"Bota e grave" në Prishtinë
"Bota e grave" në Prishtinë Gratë e botës me gratë e Kosovës
"Bota" në një vend
"Bota" në një vend Të gjitha jemi të njëjta
Të dashur miq
Të dashur miq Në një kompani me gra të suksesshme